top of page

PRIVACY BELEID

Via deze algemene privacy statement stelt BRANDERS BIKE SUPPLY. u op de hoogte van het gebruik van persoonsgegevens. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de bescherming van de persoonsgegevens die wij ontvangen, verwerken en gebruiken. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. Indien nodig geven wij meer specifieke informatie, bijvoorbeeld bij de aanschaf van producten, bij het gebruik van apps of op andere websites.

 

BRANDERS BIKE SUPPLY BV

BIZOBIKE is een merk van Branders Bike Supply B.V. en is gevestigd op Moerkerksesteenweg 47 te 8340 Damme en is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens bij de verwerking van uw gegevens. Derhalve geldt deze verklaring ook voor dit merk en andere merken binnen onze holding. Heeft u vragen over dit privacy statement, dan kunt u mailen naar info@brandersbike.com of bellen naar +32 50 73.14.34. Onze medewerkers zijn op de hoogte van dit privacy statement en kunnen u doorschakelen naar de eindverantwoordelijke.

 

Hoe verzamelt Branders Bike Supply consumentengegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Bij aanschaf van een fiets of een ander product worden persoonsgegevens bij Branders Bike Supply vastgelegd door de dealer of door de consument zelf. Branders Bike Supply B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop de dealer met de door hen zelf verkregen persoonsgegevens omgaat.

 

Wanneer een van onze (merk)websites bezocht wordt, leggen we gegevens vast, zoals het IP-adres, gegevens van het gebruikte apparaat, welke pagina’s en producten zijn bekeken. Ook contact met Branders Bike Supply kan resulteren in het vastleggen van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij de wens om een brochure opgestuurd te krijgen of als er een garantieclaim wordt ingediend. Evenals bij deelname aan een promotie, evenement of een online social forum.

 

Waar worden uw persoonsgegevens voor gebruikt?

Uw persoonsgegeven kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Daarbij worden de regels die van toepassing zijn op het verkrijgen van toestemming en het mogelijk maken van het intrekken van die toestemming, toegepast. Hieronder vindt u per rechtsgrond de gegevens die we verzamelen en het doel waarvoor ze gebruikt worden.

 

Garantie

Als u bij ons een fiets heeft gekocht heeft u recht op twee jaar garantie. Hierbij worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

– naam (voorletters, voornaam, achternaam)
– geslacht
– geboortedatum
– adres
– e-mailadres
– gegevens fiets (framenummer, type, uitvoering, maat, kleur)
– gegevens aankoop (verkooppunt en aankoopdatum)

 

Op het mailadres dat gekoppeld is aan uw garantieformulier ontvangt u van ons informatie over het specifieke product dat u bij ons heeft gekocht. Evenals specifieke veiligheidswaarschuwingen of terugroepacties, indien deze van toepassing zijn op uw fiets. U kunt gegevens laten aanpassen door een e-mail te sturen naar info@brandersbike.coml.

 

Service en support

Het verlenen van service en support aan consument en verkoper, maar ook ten gunste van diverse overeenkomsten, niet alleen die tussen de consument en dealer maar ook die tussen Branders Bike Supply en de dealer.

 

Marketing

Relevante marketingberichten, zoals nieuwsbrieven en informatie over onze producten of diensten of bij deelname aan acties. Het aanbieden van advertenties en producten via onze eigen websites en de websites van andere partijen. Branders Bike Supply B.V. hanteert daarbij de privacyregels conform geldende wetgeving die van toepassing zijn op het verkrijgen van toestemming en het mogelijk maken van het intrekken van die toestemming.

 

Applicatie
Door het gebruik van de app worden gegevens verwerkt van uw fiets, het gebruik van uw fiets en het apparaat waarop u de app heeft geïnstalleerd. Op gegevens die direct of indirect tot u herleidbaar zijn is de wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. De data wordt niet verhandeld of voor commerciële doeleinden gebruikt door derden die niet met Branders Bike Supply verbonden zijn. Data wordt, naast de opslag op uw apparaat, bewaard in een database en voldoet aan de wettelijke beveiligingseisen. Data blijft opgeslagen zolang u het account niet opheft. 

 

Hoe delen we persoonsgegevens of dragen we die over?

Branders Bike Supply kan persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren. Branders Bike Supply vereist dat deze externe partijen uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. Branders Bike Supply zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

Hoe lang bewaart Branders Bike Supply persoonsgegevens van consumenten?

Gedurende de tijd dat het nodig is met betrekking tot het doel waarvoor de gegevens wordt gebruikt. Mogelijk naar aanleiding van de afmelding van de consument, zoals bij een account, nieuwsbrief of app. Gegevens worden normaal gesproken niet langer dan twee jaar opgeslagen in een beveiligde database, tenzij dat noodzakelijk is om mogelijke klachten of aanspraken in beoordeling te nemen of als er aan wettelijke of administratieve verplichtingen voldaan moet worden. Indien u uw gegevens definitief wilt verwijderen, kunt u hiervoor een mail sturen naar info@brandersbike.com.

  

Zijn mijn gegevens veilig?

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt blijft veilig en vertrouwelijk. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

 

Cookieverklaring

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Branders Bike Supply en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website door ons gelezen worden. Onze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw bezoekgedrag te kunnen meten. Dit helpt ons onze website te optimaliseren. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

Toestemming
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

 

Sociale media

Onze website heeft widgets voor het delen van sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram.  Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

 

Remarketing van Google AdWords

Branders Bike Supply gebruikt de re-marketingservice van Google AdWords om te adverteren op externe websites. Onze websitebezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties.

 

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners of andere websites zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Branders Bike Supply.

 

Hebt u vragen of wilt u een wijziging doorgeven?

Consumenten mogen hun gegevens inzien en zijn het recht behouden om wijzigingen en het wissen van hun gegevens te verzoeken. Wilt u daar gebruik van maken of hebt u een andere vraag? Dan kunt u contact met ons opnemen via +32 50 73.14.34 of via info@brandersbike.com.

bottom of page